Bestuurlijk jaarverslag 2019

Door Suzanne van Berkum, secretaris

Periode: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

Bestuur

Op 31 december 2019 was de samenstelling van het bestuur:

 • Thomas Oltheten, voorzitter
 • Suzanne van Berkum, secretaris
 • Sander Bakker, penningmeester
 • Freek Sluijs, bestuurslid innovatie
 • Ilonka Luhrman, beheer website en sociale media
 • Mette Laugs, evenementencoördinator

  Mette Laugs is op zaterdag 21 september tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Fagotnetwerk als evenementencoördinator toegetreden tot het bestuur van het Fagotnetwerk.
  Freek Sluijs is tijdens dezelfde ALV herkozen als bestuurslid innovatie van het Fagotnetwerk.

  Het bestuur vergaderde in 2019 zes keer, te weten op:

 • 15 februari (Amersfoort)
 • 26 april (Lelystad)
 • 9 juli (Sneek)
 • 21 september (Apeldoorn)
 • 1 december (Arnhem)

  Tijdens de bestuursvergaderingen kwamen onder meer de volgende zaken eenmaal of meermaals aan de orde:

 • Voorbereidingen voor en evaluatie van de Jeugdfagotdag 2019 op 9 maart in Houten;
 • Voorbereiding voor en evaluatie van de Dag van de Fagot op 25 mei in Den Haag;
 • Voorbereiding voor en evaluatie van de Samenspelmiddag en Algemene Ledenvergadering van 21 september in Apeldoorn;
 • Het ontplooien en stimuleren de organisatie van fagotactiviteiten op regionale schaal, in samenwerking met de in 2018 benoemde regio-coördinatoren van het Fagotnetwerk;
 • De voorbereidingen voor het Fagotfestival Bassoons for Future in oktober 2021;
 • Het meerjarenplan met activiteiten georganiseerd door het Fagotnetwerk en andere

  partijen;

 • De analyse van de resultaten van de enquête onder de leden van het Fagotnetwerk met

  betrekking tot door het Fagotnetwerk georganiseerde evenementen;

 • Het beleid ten aanzien van het bieden van vergoedingen aan bij evenementen van het Fagotnetwerk betrokken professionele fagottisten;
 • Het implementeren van een online betaalsysteem op de website van het Fagotnetwerk;
 • De vertegenwoordiging van het Fagotnetwerk bij het Fagotfestival van Adams in

  Ittervoort in november 2019, op de Dubbelrietdag in Tilburg in februari 2020 en op de Phenix Fagottendag in Tielt in februari 2020;

 • De publiciteit t.b.v. van de nieuwe versie Rise, het dubbelconcert voor amateurfagottisten en -orkest van de hand van Vanessa Lann;
 • De actualiteit en onderhoud van de website van het Fagotnetwerk, onder meer in het kader van de in 2018 aangescherpte privacy-wetgeving;
 • De invulling en lancering van een aan de website van het Fagotnetwerk toegevoegde webpagina gewijd aan Brian Pollard;
 • Het gebruik en eventuele uitbreiding van social media door het Fagotnetwerk;
 • De evaluatie van de nieuwe samenstelling van de redactie voor De Fagot bestaande uit

  meerdere personen;

 • Het financieel jaarverslag en het bestuurlijk jaarverslag met betrekking tot 2018 en

  de begroting voor 2020.

  Algemene Ledenvergadering

  De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vond plaats op 21 september 2019 in Gigant te Apeldoorn. Het volledige bestuur was aanwezig, als ook 9 andere leden van het netwerk. Aan de orde kwamen onder meer:

  • De verkiezing van Fagotnetwerk-bestuurslid Innovatie (Freek Sluijs herkozen);
  • De toetreding van Mette Laugs tot het bestuur als evenementencoördinator;
  • Het bestuurlijk- en financieel jaarverslag van 2018;
  • De begroting voor 2020;
  • Het fagotfestival in oktober 2021 in Maastricht;
  • De organisatie van landelijke en regionale fagotactiviteiten in 2021;
  • Het magazine De Fagot;
  • Ideeën voor manieren om kinderen te stimuleren voor de fagot te kiezen;

   Leden

   Op 1 januari 2019 stonden 289 (286) leden ingeschreven. Gedurende 2019 hebben 20 (15) fagottisten zich als lid van het Fagotnetwerk aangemeld, onder wie ook verschillende professionals. In de loop van 2019 hebben 10 (10) leden hun lidmaatschap opgezegd.
   Dit betekent een lichte groei van het aantal leden, van 289 naar 299 gedurende 2019. Mededelingen aan de leden zijn geïntegreerd in De Fagot of stuurt de secretaris per e-mail.

   NB: de getallen tussen () zijn de aantallen in 2018.

Door het Fagotnetwerk georganiseerde evenementen in 2019

Jeugdfagotdag – 9 maart, Houten

Zaterdag 9 maart was het weer zover: de jaarlijkse Jeugdfagotdag! Dit keer vond de Jeugddag plaats in basisschool ‘Wereldwijs’ in Houten.
Met 24 deelnemers in de leeftijd van 7 tot en met 15 jaar uit alle hoeken van het land was het weer een heel feestelijke, gedenkwaardige dag.

De jonge fagottisten vulden de dag met:

 • Samenspelen in kleine ensembles o.l.v. Janneke Boonstra, Ben Zelinsky, Amber Hill,

  Sander Borst en Maartje Zomer;

 • Rieten maken met de hulp van Marjanne van Aartsen;
 • Workshops improviseren onder leiding van Jantine Veenstra;
 • Het sjabloneren van stofdoeken, samen met enkele ouders en Suzanne van Berkum.

  Tegen het einde van de Jeugddag was er traditiegetrouw de repetitie van het Groot FagotEnsemble (GFE), waarin alle deelnemers en docenten samenspeelden, dit jaar weer onder leiding van Hans Vos en met op het programma ‘Wie snurkt daar’- geïnspireerd op ‘Vader Jacob’ – en het wereldberoemde thema van ‘Hedwig’ uit Harry Potter.
  De dag sloot af met een heel leuk slotconcert voor alle ouders en broertjes en zusjes, waar alle verschillende groepjes, de docenten en het GFE een aantal stukken speelden.

  De Jeugddag is na afloop geëvalueerd met de aanwezige docenten. De locatie, het programma, en de algehele sfeer waren als heel positief ervaren.
  De dag als geheel verliep soepel en zowel de deelnemers als de docenten hebben het erg naar hun zin gehad. De Jeugdfagotdag was dan ook weer een succes, waar alle betrokkenen met plezier op terug kijken.

  Dag van de Fagot – 25 mei, Den Haag

  Op zaterdag 25 mei vond in het de Muziekacademie Den Haag (MDH) de jaarlijkse Dag van de Fagot plaats. Deze Fagotdag was dit keer in samenwerking met alle fagotdocenten van het Koninklijk Conservatorium: Alban Wesly, Gretha Tuls, Mieke van Dael en Wouter Verschuren. Ook waren Erik Reinders, contrafagottist van het Residentie orkest, Jantine Veenstra, fagotdocent aan de MDH, Yasmin Sollie en Thomas Oltheten als docent bij deze Fagotdag betrokken.

  Er waren 30 deelnemers bij de fagotdag aanwezig. De workshops en het samenspel werden gegeven en begeleid door professionele fagottisten. Op het programma stonden:

 • Een warming-up onder leiding van Mieke van Dael en Alban Wesly;
 • Samenspel in kleine ensembles, ingedeeld op grond van spelniveau, voor zowel bespelers van de moderne fagot als van de barokfagot, onder leiding van Thomas Oltheten, Wouter Verschuren, en Jantine Veenstra;
 • Masterclasses door Alban Wesly, Gretha Tuls en Wouter Verschuren;
 • Workshop Improvisatie door Mieke van Dael;
 • Workshop Effectief studeren door Mieke van Dael;
 • Workshop hedendaagse speeltechnieken door Alban Wesly;
 • Workshop orkestpartijen door Gretha Tuls;
 • Workshop Contrafagot door Erik Reinders;
 • Workshop Fagotonderhoud door Yasmin Sollie;
 • Workshop Rieten maken door Erik Reinders;
 • Repetitie en uitvoering van Le Phénix van Corrette door deelnemers aan de Fagotdag en conservatoriumstudenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag onder leiding van Alban Wesly.

  De workshops waren heel divers en voor het grootste gedeelte heel vernieuwend ten opzichte van eerdere edities van de Dag van de Fagot. Dit was mede het gevolg van het feit, dat ook een heel aantal docenten dit keer bij de Dag van de Fagot betrokken was, die er nooit eerder bij geweest waren, zoals Mieke van Dael, Alban Wesly, Gretha Tuls, Wouter Verschuren en Erik Reinders.

  De sfeer was zeer goed en de dag als geheel verliep soepel. Een mooie afsluiting van de Fagotdag werd gevormd door het slotconcert, waar zowel docenten als deelnemers, solistisch en in ensembles, zich lieten horen. We kijken dan ook terug op een zeer inspirerende en heel geslaagde dag.
  Het enige punt van aandacht was de locatie: in het gedeelte van de MDH waar de Fagotdag plaatvond, was geen zaal of andere echt grote ruimte ter beschikking. Zowel bij de warming- up als tijdens het slotconcert was de beschikbare ruimte daardoor eigenlijk te krap.
  Deze situatie was het gevolg van een miscommunicatie tussen Jantine Veenstra en Suzanne van Berkum in de voorbereidende periode voorafgaand aan de Fagotdag.

  Algemene Ledenvergadering en ensemblespel – 21 september, Apeldoorn

  Op zaterdagmiddag 21 september vond in cultuurcentrum Gigant te Apeldoorn de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Fagotnetwerk plaats, gevolgd door samenspel in trio’s en kwartetten met de aanwezige leden van het Fagotnetwerk.
  Het aantal aanwezige leden van het Fagotnetwerk was gering: naast de (6) bestuursleden waren negen leden van het Fagotnetwerk, doch wel vanuit heel Nederland, bij de ALV en het daarop volgende samenspel aanwezig.

  Met de aanwezige fagottisten was het een leuke middag, met bovendien een zeer nuttige en goede ALV.
  Als bestuur van het Fagotnetwerk kijken we dan ook terug op een geslaagde middag, op een ons inmiddels bekende, maar zich voor deze doeleinden heel goed lenende locatie.

  Andere fagotactiviteiten

  Gedurende het jaar organiseert niet alleen het Fagotnetwerk activiteiten voor fagottisten in Nederland en Vlaanderen. In 2018 vonden diverse van dergelijke door verschillende partijen georganiseerde activiteiten vlak na, of zelf op hetzelfde moment plaats. Het bestuur van het Fagotnetwerk heeft in 2019 het contact met deze partijen geïntensiveerd, waardoor er nu tijdiger zicht is op de data waarop verschillende activiteiten voor en fagottisten in Nederland en Vlaanderen plaatsvinden. Daardoor kan het Fagotnetwerk een actievere rol spelen in de promotie van deze activiteiten, en wordt tevens gemakkelijker voorkomen dat verschillende activiteiten overlappen of vlak na elkaar plaatsvinden.

  Daarnaast worden door het Fagotnetwerk sinds 2019 ook op meer regionale schaal activiteiten georganiseerd. Bij de realisatie daarvan is een vijftal ‘regiocoördinatoren’ vanuit het Fagotnetwerk betrokken. De eerste regionale activiteit zal begin 2020 in Hoogeveen plaatsvinden, georganiseerd door regiocoördinator Jeannette Ovink.

Vooruitblik op 2020

In 2020 zullen onder meer de volgende door het Fagotnetwerk en tevens door andere partijen georganiseerde activiteiten en evenementen voor fagottisten plaatsvinden:

 • Een regionale Dubbelrietdag op zaterdag 1 februari in Hoogeveen, georganiseerd door Jeannette Ovink, regio-coördinator van het Fagotnetwerk in de regio Zuid-West Drenthe, Friesland en de Kop van Overijssel;
 • Een Dubbelrietdag in Tilburg op zaterdag 8 februari, georganiseerd door hoboïst John Groeneveld;
 • De Phenix Fagottendag in Tielt op zondag 16 februari, georganiseerd door de leden van het Vlaamse Phenix Fagottenkwartet;
 • De Jeugdfagotdag op 7 maart in Houten;
 • De Dag van de Fagot op 9 mei in Amsterdam, in samenwerking met Ronald Karten en

  de andere hoofdvakdocenten fagot van het Conservatorium van Amsterdam;

 • Het barokfestival Cydonia Barocca in Gent, met deze editie de (barok)fagot in de schijnwerpers;
 • De eerste editie van het Internationaal Adams Dubbelrietfestival op 7 en 8 november op de locatie van Adams Music in Ittervoort.

  Verder wordt reeds sinds het najaar van 2018 gewerkt aan de voorbereidingen voor een internationaal fagotfestival in 2021. Dit festival zal onder de naam Bassoons for Future van 27 t/m 31 oktober 2021 plaatsvinden in Maastricht.

  Organisatie

  De organisatie van de activiteiten en evenementen voor fagottisten die in 2019 vanuit het Fagotnetwerk georganiseerd zijn (te weten de Jeugdfagotdag, de Dag van de Fagot en de ALV/Samenspelmiddag) lag bij Suzanne van Berkum.
  De activiteiten en evenementen die in 2020 plaats zullen vinden, worden georganiseerd door Mette Laugs, die bij de ALV van 21 september 2019 als evenementencoördinator is toegetreden tot het bestuur van het Fagotnetwerk.

  Mette is sinds haar toetreding tot het bestuur al nauw betrokken bij de organisatie van de regionale Dubbelrietmiddag op 1 februari in Hoogeveen. De Jeugdfagotdag van 2020 wordt georganiseerd door een ander lid van het Fagotnetwerk, Sander Borst, samen met een mede- student van hem van het Conservatorium van Amsterdam, Anke Benning.

  Sander Borst en Anke Benning hebben in het kader van de organisatie van de Jeugdfagotdag van 2020 echter nauw contact met Mette en Suzanne.

  Het fagotfestival in 2021 wordt georganiseerd vanuit de stichting FagotFestival. Het bestuur van de stichting FagotFestival, bestaat uit: Wim Derksen (voorzitter), Vera Dalm (secretaris) en Dick Hanemaayer (penningmeester).
  Het volledige bestuur van het Fagotnetwerk zal echter als uitvoerende partij nauw betrokken zijn bij de organisatie van dit festival. Derhalve zal Bassoons for Future in 2021 in Maastricht voortkomen uit de samenwerking tussen de stichting FagotFestival en het Fagotnetwerk.

Reacties zijn gesloten.