Coronakoffieuurtje met Thomas – verslag Ellen Kruithof

Zaterdag 4 juli – 10.30-11.30 uur – Koffie-uurtje coronamaatregelen met Thomas Oltheten

Thomas deelt het uur in drie stukken:

  • eigen ervaringen
  • maatregelen en beperkingen
  • mogelijkheden, wat kunnen we?

Eigen ervaringen

Thomas is zelf enorm getroffen door de maatregelen, hij had een super seizoen gepland. Met zijn ensemble had hij een serie Passies staan, en een programma in het Beethoven Festival. Hij zou nu in Brazilië zitten voor een serie concerten. Naast het gemis van deze bezigheden als musicus voelde hij zich als organisator verantwoordelijk voor de meespelende musici. Van vrienden van zijn ensemble en externe organisaties kreeg hij een klein budget, waarmee mini-concerten gefinancierd konden worden. Dit zijn de zogenaamde zwaluwconcerten geworden. Zwaluw vanwege de hoop en verwachting van de zomer. Hij vertelt dat het behalve muzikaal-technisch ook sociaal gewenst was om in ensembles te gaan spelen.

Voor zichzelf is hij gaan studeren op muziek van zijn eigen keuze, met het idee om daar zelf lol aan te beleven, zonder het vooruitzicht het op een concert te spelen. Hij benadrukt dat de concerten die gecanceld zijn niet zomaar zijn in te halen omdat de planning langer vooruit is dan een halfjaar.

De ervaringen in de groep zijn divers. De doorwerker die corona heeft opgelopen is heel ziek geweest en bij het opkrabbelen nog kortademig en extreem vermoeid. Fagotspelen zat er een tijdlang niet in. Anderen hebben via de computer les gehad, waarover de meningen variëren van “opsteker” tot “beter dan niets”. Sommigen omschrijven de afgelopen tijd als moeilijk, zwaar. De deelnemers aan deze online ZOOM meeting missen vooral ook het samenspelen. Wat Thomas vertelde over het terugkrijgen van de lol in spelen op het moment dat dit samenspel is, is herkenbaar. Mensen zijn begonnen met duo’s, trio’s en groter. Zelfs samenspelen met jezelf is al een opluchting.

Tip: wacht de informatie over de dubbelrietdag in oktober 2020 in Ede af. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om vooraf muziek te bestellen inclusief opnames van de afzonderlijke partijen zodat je samen kan spelen in je eentje.

Opmerkingen van Thomas en Mette: het belangrijkste in samenzijn/samenspel is afstand houden en een goede ventilatie.

Maatregelen en beperkingen

Behalve de landelijke regels, die regelmatig veranderen, zijn er plaatselijke regels, die niet overal dezelfde zijn. Er is zo een woud aan regels. Los daarvan is er verschil tussen gevoelsmatige en reële veiligheid.

Als voorbeeld van gevoelsmatige veiligheid voor spelers en publiek noemt hij het neerzetten van spatschermen (banners zonder tekst). Vanwege de lengte van het instrument zijn die voor een fagot eigenlijk weinig zinvol. Daarbij gelooft hij dat de culturele sector toch al erg als zondebok heeft gediend na alle negatieve publiciteit na die ene passie van begin maart in het Concertgebouw. De kans dat men het virus verspreid is via handen schudden en in de koffiepauze is waarschijnlijker.

De zomercursus gaat nu met de helft van de mensen (30) en met maatregelen als eenrichtingsverkeer over de kloostergang. Je wilt rekening houden met elkaar, maar psychologisch is het lastig: “overal” 1,5 meter afstand bewaren, maar er mag wel gevlogen worden. Dat is lastig uitleggen.. Om ongewenste contacten te voorkomen, zijn er geen pauzes bij repetities en concerten. Hoewel luid spreken, zingen en lachen meer risicovol is dan gewoon praten, is er bij zingen vooral spraken van eenrichtingsverkeer, terwijl met elkaar kletsen in de pauze twee richtingen opgaat. Het opdoen van mondkapjes zorgt vooral voor een gevoelsmatige veiligheid.

Mogelijkheden

Koren en orkesten staan op omvallen. Met name voor koren waar de leeftijd hoog is, is het moeilijk om de boel draaiend te houden. Hoe langer je wacht om iets te doen, des te moeilijker zal het zijn. Het advies is dan ook om te beginnen, ga samenspelen in kleine bezetting met de nodige afstand en ventilatie. Een paar tips staan in de links onderaan.

In Duitsland zijn er per Bundesland verschillende regels. NRW is redelijk los, rond Stuttgart is het streng, terwijl in Berlijn alweer gerepeteerd wordt. Je ziet nu dat het mis is in de landen waar men lang niets heeft gedaan, zoals de VS of Brazilië.

Op de vraag of men bang is om naar concerten te gaan, variëren de antwoorden van “nee, ik was hongerig naar muziek” tot een volmondig “ja”.

Thomas herkent de hongerigheid, dat geldt ook voor hemzelf. Tegelijk is het schrijnend dat er weinig mensen in de zalen mogen. Er is nog wel een voordeel te noemen: niemand hoest.

 

Samenspeeldag Fagotnetwerk: www.fagotnetwerk.org

Amateurverenigingen: www.korpsmuziek.nl

Reinigen van instrument: www.adams.nl

Noord-Nederlands Orkest (1:1 concerten): www.nno.nu

Pianobegeleiding diverse fagotstukken: www.youtube.com/playlist?list=PLH9w9n5FxbyjNup00NWuQ1XHUxHnnZ_nO

Saint Saens eerste deel: https://www.youtube.com/watch?v=jTZXJQIAzE0

Begeleidingen, bladmuziek, ritme, etc: www.daniellaberge.net/music/accompaniments/bassoon1.html

Algemene informatie RIVM: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding

Blaasinstrumenten en covid-19: medium.com/@SixtoFMontesinos/wind-instruments-may-not-be-as-contagious-as-we-thought-b821e590b29a

Reacties zijn gesloten.