David Mings

Foto: Freek Sluijs

Wij betreuren het verlies van fagottist David Mings, geboren op 13 september 1951 in Belleville Illinois, overleden op 11 februari 2014 in Amsterdam. David studeerde fagot aan de universiteit van Texas en verhuisde later naar Nederland waar hij barokfagot studeerde bij Danny Bond aan het conservatorium in ‘s Gravenhage. Hij speelde op concerten en opnames bij onder andere Les Arts Florissants, Musica Antiqua Köln, Concerto Köln, Anima Aeterna, La Chapelle Royal, La Dada, ensemble Senario en the Amsterdam Baroque Orchestra. Hij was ook docent van zowel amateur- als professionele musici. Hij bereikte ook een hoge standaard in het bouwen van historische instrumenten, de basdulciaan en de barokfagot. Hij woonde sinds de jaren tachtig in Amsterdam en was een kenner van geschiedenis, de Nederlandse en de Duitse taal, muziektheorie en uitvoeringspraktijk en culturele geschiedenis.

Zijn grote kunstenaarschap is te horen op menige cd-opname. Twee zeer bijzondere voorbeelden daarvan zijn:

– Italian music for virtuosi met ensemble La Dada Amsterdam op het label Globe GLO 5099
– 6 concerti da camera van Antonio Vivaldi met Ensemble Senario eveneens op Globe GLO 5119

We mourn the loss of bassoonist David Mings who was born on September 13th in Belleville, Illinois and died on february 11th 2014 in Amsterdam, The Netherlands. David studied modern bassoon at the University of Texas and later moved to Holland where he studied baroque bassoon at the Royal Conservatoire in The Hague with Danny Bond. His activities include recordings and concerts with Les Arts Florissants, Musica Antiqua Köln, Concerto Köln, Anima Aeterna, La Chapelle Royal, La Dada, ensemble Senario and the Amsterdam Baroque Orchestra. He also was a teacher of both amateur and professional musicians. One of his other activities in wich he achieved a very high standard was the building of historic instruments, the bass curtal and the baroque bassoon. He lived in Amsterdam since the nineteeneighties and was a connaisseur of history, Dutch and German language and literature, music theory and practice and cultural history.

His outstanding artistry is shown on many cd-recordings in wich he participated. Two very fine examples are:

– Italian music for virtuosi with La Dada Amsterdam on Globe records GLO 5099
– 6 concerti da camera by Antonio Vivaldi with Ensemble Senario on Globe records GLO 5119

Reacties zijn gesloten.