Eén fagotlengte afstand – nieuwbrief maart 2020

Het zijn roerige tijden en tegelijkertijd ligt er van alles stil. Concerten, repetities en audities zijn afgelast of op zijn minst tot een nog nader te bepalen moment uitgesteld, muziekscholen zijn gesloten en orkesten en ensembles liggen volledig stil. De culturele sector heeft het niet gemakkelijk, maar dat geldt voor vrijwel de gehele maatschappij, of dat nu komt door overbelasting of juist door het gebrek eraan, en bovendien wereldwijd.

De huidige situatie vraagt om creativiteit en flexibiliteit, om verbondenheid ook al worden we geacht 1,5 meter afstand te houden, om samen deze situatie weer te boven te kunnen komen. 

In dit bericht even een paar dingen in verband met de coronacrisis:
– Een oproep van het LKCA aan verenigingen voor amateurkunst om in kaart te brengen wat de gevolgen van de pandemie zijn;
– Meldpunt voor ZZP’ers in de culturele sector en voor culturele instellingen;

– Nieuwe datum voor het barokfestival Cydonia Barocca waar de hoofdrol voor de (barok)fagot weggelegd zal zijn;
– Deel je Fantasie van Telemann!

Oproep: geef uiterlijk 22 maart de consequenties van de coronacrisis voor amateurkunstverenigingen door
Het Landelijk Koepelorgaan Cultuureducatie & Amateurkunst (LKCA) wil graag op korte termijn in kaart brengen wat de consequenties van het coronavirus zijn voor verenigingen, stichtingen en organisatoren van amateurkunstprojecten, met als doel:
1. Volgende week de minister van cultuur hierover te informeren, zodat zij dit mee kan nemen in de ondersteuningsmaatregelen voor de cultuursector. Als uiterlijk aanstaande zondag 22 maart de onderstaande vragenlijst ingevuld is, zorgt het LKCA dat alle informatie over de gevolgen voor verenigingen en andere amateurkunstactiviteiten bij de minister terechtkomt. 
2. Een goed beeld te krijgen van de impact die deze situatie heeft op verenigingen en andere amateurkunstactiviteiten. Dit kan nog tot en met woensdag 15 april. Dat beeld helpt de verschillende regionale en landelijke koepelorganisaties voor amateurkunst om zo goed mogelijk samen te werken met provinciale instellingen en de ondersteuning te bieden die nodig is.
Hier vind je de link naar de vragenlijst

Namens het LKCA en de andere koepelorganisaties alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!

Meldpunt voor ZZP’ers en culturele instellingen
Voor veel ZZP’ers in de culturele sector (zoals op freelance basis werkende professionele uitvoerende musici en muziekdocenten) zijn de gevolgen van de coronapandemie groot. Ben je werkzaam als ZZP’er in de culturele sector, dan kun je op de website van de Kunstenbond doorgeven welke (financiële) gevolgen de maatregelen voor jou hebben.
Culturele instellingen kunnen op de website van Cultuurconnectie de financiële consequenties die de pandemie voor hen heeft, melden.

Barokfestival Cydonia Barocca met barokfagot in de hoofdrol verplaatst
In de vorige ledenmail van het Fagotnetwerk heb je onder andere de aankondiging van het Gentse barokfestival Cydonia Barocca kunnen vinden. Tijdens de editie van Cydonia Barocca van 2020 zou de barokfagot de hoofdrol vervullen. Echter is vanwege de huidige situatie het festival komend voorjaar afgelast. Het goede nieuws: in het Pinksterweekend van 2021, van zaterdag 22 t/m maandag 24 mei, zal het festival – ijs en weder dienende – wederom plaatsvinden en zal de barokfagot als nog in de schijnwerpers staan! Alvast voor in de agenda van 2021!

Deel je Fantasie van Telemann!

Corona noodzaakt ons om afstand tot elkaar te bewaren. Echter, op grotere schaal dan de straal van 1,5 meter ontstaan als gevolg van de mondiale crisis juist ook tal van nieuwe verbindingen. Zo is barokfagottist Wouter Verschuren een Telemann Fantasie-marathon begonnen: aan iedereen de vraag om, als je wilt, één van de 12 Fantasieën van Telemann op te nemen en op YouTube te plaatsen. Zo zal nog meer verbondenheid kunnen ontstaan tussen fagottisten en andere bassleutelspelers van over de hele wereld, vanuit de gedeelde focus op deze mooie werken van G.F. Telemann. Ook zullen zo tal van verschillende uitvoeringen als gevolg van ieders eigen interpretatie naast elkaar te zien en te beluisteren zijn. Dus speel je fagot, barokfagot, contrafagot, klassieke fagot, dulciaan of een andere fagot: doe vooral mee! En ken je anderen die een bassleutelinstrument bespelen en hier ook oren naar hebben: ‘spread the word‘! Meer informatie over deze marathon en over Wouter Verschuren is te vinden op de website van Wouter.

Heb je ook ideeën om fagottistische of andere vormen van verbinding te creëren in deze roerige tijd of wil je ervaringen delen, bijvoorbeeld op het gebied van online fagotlessen? Laat het dan vooral weten door te antwoorden op deze e-mail of door ze te delen in de Facebookgroep van het Fagotnetwerk.

We wensen jou en allen die jou lief zijn veel sterkte en gezondheid toe in de komende tijd.
Hopelijk zullen we elkaar snel weer kunnen ontmoeten in hetgeen ons zo verbindt: de muziek in het algemeen en de fagot in het bijzonder.

Hartelijke groeten,
het bestuur van het Fagotnetwerk,

Thomas Oltheten
Sander Bakker
Mette Laugs
Ilonka Luhrman
Suzanne van Berkum

Reacties zijn gesloten.