huisstijl bff

Concours voor amateurfagottisten

Het concours voor amateurfagottisten heeft één ronde.

Deelnemers aan dit concours vallen in één van de volgende drie categorieën:
Categorie 1 – Spelniveau B / 4e of 5e graad (alle leeftijden)
Categorie 2 – Spelniveau C / 6e of 7e graad (alle leeftijden)
Categorie 3 – Spelniveau D / 8e graad (alle leeftijden) of student in de Jong Talentklas / Vooropleiding van een conservatorium, jonger dan 18 jaar.

Deelname aan het concours voor amateurfagottisten is mogelijk voor maximaal 15 fagottisten. In het geval van meer 15 aanmeldingen heeft de jury het recht een voorselectie te maken.

Iedere deelnemer aan het concours speelt de compositie Oxygen, dat door Rieteke Hölscher in opdracht van het Fagotnetwerk speciaal voor het concours voor professionele fagottisten van Bassoons for Future geschreven is.

Rieteke Hölscher schrijft over Oxygen:
Toen ik werd gevraagd een verplicht concourswerk te schrijven voor een fagotfestival met het thema ‘duurzaamheid’ dacht ik bijna meteen aan ‘zuurstof’. Wat is namelijk duurzamer dan zuurstof? In het Van Dale woordenboek staat te lezen: “Zuurstof [O]: chemisch element, een kleur-, reuk- en smaakloos gas, voor verbranding noodzakelijk en voor de ademhaling van mensen en dieren onontbeerlijk”. Hieruit blijkt dat het feitelijk onmisbaar is voor al het leven op aarde.
Bovendien is voldoende zuurstof nodig om de uitvoerders (met name de fagottist) dit stuk te laten voordragen. De meest relevante betekenis van duurzaamheid in deze context is ‘iets dat lang meegaat’. Een mooi voorbeeld van een oneindige levenscyclus is fotosynthese, met name de uitwisseling daarbij van zuurstof tussen mens en plant.
De muziek zelf is geschreven in een ABA-vorm, waarbij het Senza Misura gedeelte verwijst naar de inademing, terugkerend na een sneller, ritmischer deel (de uitademing), als symbool voor
zo’n duurzame levenscyclus.

Hier kun je Oxygen inkijken.

De overige te spelen werken kiest de deelnemer zelf, met als criterium dat de totale lengte van het programma maximaal 15 minuten bedraagt (incl. 4-5 minuten verplicht werk Oxygen).

Het staat de deelnemer vrij zelf (een) begeleidende musicus / musici mee te brengen. Tevens kan gebruikt gemaakt worden van piano- of klavecimbelbegeleiding door de aanwezige toetsenist.

Lees hier het volledige concoursreglement.

Reacties zijn gesloten.