Zaterdag 13.45-14.30 uur – Podiumangst door Tiziana Pintus
Zaterdag 14.45-15.30 uur – Podiumangst door Tiziana Pintus 

Overmeester je podiumangst
Maak je zenuwen tot je bondgenoten

Een workshop door Tiziana Pintus, violiste en integral master coach.

Wat een briljant musicus onderscheidt van de rest zit niet alleen in fysieke, maar ook in mentale training. Net als sporters moeten musici zich mentaal voorbereiden om fysiek goed te kunnen spelen. Dezelfde mentale voorbereidingstechnieken die sporters gebruiken kunnen je ook helpen je muzikale top te bereiken tijdens je optreden.

Wat zeg je tegen jezelf? Zie je jezelf slagen? Ben je je bewust hoe je zienswijze het resultaat van je inspanningen vorm kan geven? Hoe zou het zijn als je zou leren hoe je de onvermijdelijke stress zou kunnen gebruiken om beter te spelen?

Mentale vaardigheden om te presteren zijn net als elke andere vaardigheid:

 Door oefening kun jij ze ook beheersen.

In deze workshop maak je kennis met de fundamentele vaardigheden en effectieve strategieën die noodzakelijk zijn om op je best te presteren, vooral onder druk. Maar je zult vooral leren hoe je deze gebruikt en toepast bij het dagelijks studeren op je instrument als voorbereiding op je optredens.

Master Your Performance Skills

How to make stress your friend.
A workshop by Tiziana Pintus, violinist and integral master coach.

What distinguishes a great performer from the rest doesn’t just lie in physical training but also in mental training.
Just like athletes, musicians must prepare mentally in order to physically perform well. The same mental preparation techniques that athletes use can also help you master peak musical performances. 

What are you telling yourself? Do you see yourself succeeding? Are you aware of how your view can shape the outcome of your endeavours? How would it be if you could learn how to, and could, use that inevitable stress to play better? 

Mental performance skills are just like any other skill: 

with practice you too will master them. 

In this workshop you will learn about fundamental skills and effective strategies that are necessary for performing at your best, specially when under pressure. But most importantly you will learn how to use and apply them to your daily practice, on your instrument in preparation for your performances. 

 

Reacties zijn gesloten.