Fagotnetwerk, vereniging van fagottisten, nieuwe naam nu officieel!

Sinds februari 2011 voert onze vereniging de naam Fagotnetwerk. Dit terwijl de formele naam nog altijd FagotClub Nederland is geweest.

In het najaar van 2010 sprak het bestuur voor het eerst over een andere naam van onze vereniging, een naam die meer recht doet aan onze Vlaamse leden en aan de samenwerking van de leden met hun verschillende professies om zo de verenigingsdoelen te verwezenlijken. In februari 2011 gaven de leden hun mening over de nieuwe naam. Dat viel heel positief uit.

We zijn toen direct de nieuwe naam gaan voeren; een nieuw adres voor onze website is er gekomen en onze e-mailadressen zijn aangepast, er is een nieuwe logo gemaakt. In de jaarvergadering van april van dit jaar is over de statutenwijziging gesproken en in mei 2012 zijn de statutenwijzigingen definitief aangenomen. Vervolgens is op 13 juli 2012 bij de notaris de akte met de statutenwijziging getekend en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarmee is de naamswijziging formeel en melden we ons vanaf nu trots als

Fagotnetwerk
vereniging van fagottisten

 Alle vermeldingen met de oude naam ruimen we op. Doet u het ook?

“Fagotclub Nederland” is nu “Fagotnetwerk”
Het oude domein voor website en e-mail verdwijnt per 1 september aanstaande. Past u alsjeblieft in uw favorieten de naam van onze website aan en in uw adressenbestand onze e-mailadressen:

  • www.fagotnetwerk.org (let op na de punt staat: org) en
  • na het @-teken van onze e-mailsadressen staat nu fagotnetwerk.org.

Voor het overige gaan we gewoon door met

  • de promotie van de fagot;
  • ontwikkeling van de fagottist en
  • ontwikkeling van repertoire, instrumenten, spel en techniek.

Bestuur Fagotnetwerk per 22 april 2012

Naam Functie E-mail
Thomas Oltheten voorzitter thomas.oltheten@fagotnetwerk.org
Hennie Stempher secretaris post@fagotnetwerk.org
Dick Hanemaayer penningmeester dick.hanemaayer@fagotnetwerk.org
Heleen Huijnen evenementen evenementen@fagotnetwerk.org
Freek Sluijs lid
Renée Knigge asp. lid
Maarten Vonk adviseur

Tijdschrift
De Fagot
Eindredactie: Dick Hanemaayer, defagot@fagotnetwerk.org

Website
www.fagotnetwerk.org

Webmaster: Ilonka Luhrman, stekbaas@fagotnetwerk.org

 

Reacties zijn gesloten.