Jaarvergadering 2010

Zaterdag 27 november 2010 hebben het bestuur en leden van FagotClub Nederland elkaar ontmoet tijdens de jaarvergadering. Tijdens de Dag van de Fagot in het Conservatorium van Amsterdam was daarvoor de gelegenheid.

De leden keurden het jaarverslag van de secretaris goed.
De contributie is gehandhaafd op het oude peil (¤ 30 / ¤ 15).
De leden hebben Thomas Oltheten gekozen tot voorzitter. Hennie Stempher en Dick Hanemaayer zijn herbenoemd en blijven hun oorspronkelijke functies (secretaris c.q. penningmeester) uitoefenen.
Er is een oproep uitgegaan voor een nieuwe webmaster. Geïnteresseerde leden kunnen zich melden bij de secretaris.

In het jaarverslag 2009-2010 staat vermeld dat het ledental per 31 augustus 2010 219 is. Op 27 november 2010 was dat aantal gegroeid naar 236. De uitgifte van het kwartaalblad De Fagot heeft veel nieuwe leden aangetrokken.

Reacties zijn gesloten.