Agenda Algemene Ledenvergadering FagotNetwerk

Zondag 24 september 2017 om 13.45 uur in CKV Almere

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 oktober 2016
 4. Stichting FagotFestival
  4.1 Bestuur
  4.2 Brian Pollard Fonds
 5. Evaluatie Fagot Centraal
 6. Jaarverslagen 2016
  6.1 Bestuurlijk jaarverslag
  6.2 Financieel jaarverslag
 7. Begroting 2018
 8. Bestuur FagotNetwerk
  8.1 Rooster van aftreden bestuursleden
  8.2 Vacature bestuurslid evenementencoördinatie
 9. Toekomstmuziek
  9.1 Regionale activiteiten
  9.2 Jeugdfagotdag 2018
  9.3 Dag van de Fagot 2018

10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Reacties zijn gesloten.