Nieuwe naam

FagotClub Nederland heet nu: Fagotnetwerk, vereniging van fagottisten.

De laatste jaren heeft het bestuur van de vereniging gewerkt aan een verbetering van de inhoud van de activiteiten van de vereniging. We noemen ons fagotconcours; de tweejaarlijkse Dag van de Fagot; de verschijning van het kwartaalblad De Fagot. In mei aanstaande halen we fagottist Sergio Azzolini naar Nederland.

Het bestuur streeft naar een grotere betrokkenheid van fagottisten bij de vereniging, die er is voor alle leeftijden en voor alle niveaus. Elk lid draagt met de eigen deskundigheid bij aan de realisatie van de verenigingsdoelen.
Tien jaar na de oprichting wil het bestuur ook de “buitenkant” opknappen. Bij de oprichting in 2001 is de naam FagotClub Nederland bedacht: FC Nederland. Je raakt eraan gewend, maar de naam roept bij potentiële leden ook vraagtekens op zonder dat men verder de inhoud kent. Mensen uit andere muziekdisciplines en –organisaties hebben niet direct een goed beeld van wat onze vereniging is en doet.
Als ondertitel hebben we al sinds een vroeg stadium dit gebruikt: netwerk van Nederlandse en Vlaamse fagottisten. Onze vereniging is inderdaad uitgegroeid tot een netwerk van fagottisten. De nationaliteit speelt geen enkele rol, zij het dat we onderling de Nederlandse taal bezigen. Het niveau van spelen van de individuele leden zegt niets over hetgeen de leden aan elkaar kunnen hebben als fagottist, ieder met zijn of haar talent.

Het bestuur heeft de leden gevraagd een mening te geven over een voorstel van een nieuwe naam. De bijna algemene stemming is: doen, akkoord, goede keuze. De nieuwe naam is dus Fagotnetwerk, vereniging van fagottisten. Het bestuur zal in het najaar komen met een voorstel de statuten van de vereniging hiervoor aan te passen.
“Fagot”, omdat dit het bindende element voor de leden is. “Netwerk”, omdat het gaat om mensen die elkaar kennen en ontmoeten, informatie uitwisselen, met hun eigen professionele kennis en vaardigheden een bijdrage willen leveren aan de realisatie van de verenigingsdoelen. Nederlands blijft de voertaal.

De naamswijziging heeft gevolgen voor de huisstijl. Zo komt er een nieuw logo. Het adres van de website is nu: www.fagotnetwerk.org. Ook de e-mailadressen gaan hierin mee. Dus: defagot@fagotnetwerk.org en post@fagotnetwerk.org. “club” wordt “netwerk”, “Nederland” vervalt en “nl” wordt “org”.

Reacties zijn gesloten.