PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Het Fagotnetwerk kan uw persoonsgegevens verwerken, aangezien u deze bij het invullen van het papieren of digitale inschrijfformulier op de website van het Fagotnetwerk of middels het aanmeldingsformulier voor een activiteit van het Fagotnetwerk heeft verstrekt.
Het Fagotnetwerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

– Uw geboortedatum indien u bij aanvang van uw lidmaatschap nog geen 21 jaar was – Uw IBAN
– Uw IP-adres

WAAROM HET FAGOTNETWERK GEGEVENS NODIG HEEFT
Het Fagotnetwerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail of per post) contact met u op te kunnen nemen als u dat verzoekt. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de financiële administratie en om de diensten van het Fagotnetwerk te kunnen verlenen.

HOE LANG HET FAGOTNETWERK UW GEGEVENS BEWAART
Het Fagotnetwerk bewaart uw persoonsgegevens gedurende uw lidmaatschap om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zeven jaar nadat uw lidmaatschap eindigt en/of financieel afgewikkeld is, worden uw gegevens vernietigd.

DELEN MET ANDEREN
Het Fagotnetwerk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van het Fagotnetwerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het Fagotnetwerk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Het Fagotnetwerk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, doch zonder het volledige adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie hierover. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan het Fagotnetwerk te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het Fagotnetwerk heeft hier geen invloed op. Het Fagotnetwerk heeft Google geen

toestemming gegeven om via Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google- diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (na formele opzegging/financiële afwikkeling) te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het secretariaat van het Fagotnetwerk (post@fagotnetwerk.org). Het Fagotnetwerk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen, op uw verzoek reageren.
Andere leden van het Fagotnetwerk kunnen, na ingelogd te zijn op het alleen voor leden van het Fagotnetwerk toegankelijke gedeelte van de website, uitsluitend uw naam, e-mailadres en woonplaats zien.

BEVEILIGEN
Het Fagotnetwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het Fagotnetwerk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het Fagotnetwerk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met het secretariaat van het Fagotnetwerk middels het sturen van een e-mail aan: post@fagotnetwerk.org.

CONTACT
Het Fagotnetwerk is als volgt te bereiken:
Postadres secretariaat: Groen van Prinstererlaan 46B, 3818 JR Amersfoort Vestigingsadres: Groen van Prinstererlaan 46B, 3818 JR Amersfoort E-mailadres secretariaat: post@fagotnetwerk.org
Website Fagotnetwerk: www.fagotnetwerk.org
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32087907.

Versie II: 1 November 2019

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (na formele opzegging/financiële afwikkeling) te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het secretariaat van het FagotNetwerk (post@fagotnetwerk.org). Het FagotNetwerk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Het FagotNetwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het FagotNetwerk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met het secretariaat van het FagotNetwerk middels het sturen van een e-mail aan: post@fagotnetwerk.org.

CONTACT
Het FagotNetwerk is als volgt te bereiken:
Postadres secretariaat: Harry Koningsbergerstraat 164, 1063 AG Amsterdam Vestigingsadres: Harry Koningsbergerstraat 164, 1063 AG Amsterdam E-mailadres secretariaat: post@fagotnetwerk.org
Website FagotNetwerk: www.fagotnetwerk.org
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32087907

Reacties zijn gesloten.