Secretaris gezocht

Het bestuur van Fagotnetwerk zoekt zo spoedige mogelijk een secretaris.
Het bestuur van Fagotnetwerk België Nederland heeft per november 2013 een vacature secretaris. Om de ervaring van de huidige secretaris over te kunnen dragen heeft het bestuur de voorkeur voor een ruime inwerkperiode.
Fagotnetwerk is een vereniging die fagottisten in Nederland en Vlaanderen verbindt voor de promotie van de fagot, ontwikkeling van de fagottisten, ontwikkeling van techniek en repertoire. Aangesloten zijn fagottisten van alle leeftijden en alle niveaus. Ieder lid wil met de eigen kennis en vaardigheden bijdragen aan de realisatie van de verenigingsdoelen.
Fagotnetwerk wil haar ledenbestand uitbreiden door relevante evenementen voor de leden en overige fagottisten te organiseren en te faciliteren. De vereniging geeft het blad De Fagot uit. De eigen website en de Facebookpagina geven informatie die belangstellenden en leden zoeken.
Fagotnetwerk vergadert 4 x per jaar en de tijdsdruk van deze functie is circa 6 uur per week. Daar tegenover staat dat je midden in een internationaal netwerk van fagottisten en cultuurorganisaties opereert en contacten opbouwt.
De secretaris zet zich net als de overige bestuursleden in voor de doelstellingen van de vereniging.

Werkzaamheden
1. Contacten
1.1. Postverwerking (e-mail en papier)
1.2. In- en extern contactpunt
1.3. Contactpersoon met externe organisaties
2. Vergaderingen
2.1. Concept agenda opstellen in overleg met de voorzitter
2.2. Betrokkenen uitnodigen
2.3. Verslaglegging
3. Ledenadministratie
3.1. Inschrijven nieuwe leden en lidmaatschap bevestigen
3.2. Uitschrijven leden die opgezegd hebben en bevestigen
3.3. Verwerken ledenmutaties en doorgeven aan penningmeester
4. Jaarverslag opstellen
5. Ondersteuning van bestuursleden
Vaardigheden
1. Proactief
2. Communicatief
3. Taalvaardig
4. Omgang met pc
4.1. e-mailverkeer
4.2. tekstverwerking in Word,
4.3. bestanden in Excel (o.a. ledenadministratie),
4.4. internet (website)
5. Houdt zich actief op de hoogte van de activiteiten en evenementen waarbij de vereniging betrokken is.
Voelt je iets voor deze functie, of mocht je ons op iemand willen attenderen, dan graag voor 1 maart 2013 een reactie.
Stuur een curriculum vitae naar:
Fagotnetwerk, t.a.v. de voorzitter, Kloeckenmorgen 10, 6932 GT Westervoort, Nederland of post@fagotnetwerk.org (dit laatste heeft onze voorkeur).
Voor meer informatie kun je bellen: +31 (0)26 311 69 78 of kijk op www.fagotnetwerk.org.

Reacties zijn gesloten.