EEN MOOIE BUNDEL

Praktisch handboek voor fagot


Ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum
FagotAtelier Maarten Vonk heeft Maarten Vonk zijn kennis van en
ervaring met de fagot op papier gezet.

Het boek leidt de lezer door de geschiedenis en
ontwikkeling van het instrument. Maarten geeft achtergronden bij de
techniek en schroomt niet aanwijzingen te geven om technische en
muzikale problemen zelf op te lossen. Duidelijk wordt ook, dat het
niet altijd aan het instrument ligt, de fagottist is een belangrijke
factor bij de productie van een fraaie klank en goede techniek.

Colofon

Titel: Een mooie bundel. Praktisch handboek voor
fagot
Tekst: Maarten Vonk
Grafische vormgeving: Harald Slaterus, Arnhem
Redactie: Verony van Bemmel
Lithografie en drukwerk: Flevodruk, Harderwijk
Papier: Offset W120 grs
Foto omslag: Marcel Molle
ISBN-10: 90-808655-6-7
ISBN-13: 978-90-808655-6-3
NUR 667

Verkoop: www.fagot.nl

September 2006
Oplage 1500 exemplaren

A bundle of joy

The book (2007) by Maarten Vonk is a practical
handbook for the bassoon. It provides the
reader with information about the bassoon in its history and
technical development, the technics to play this instrument better.
The breathing, the embouchure, the reed, the double bassoon,
recording the bassoon, all aspects of the bassoon are in this book.

Sold out/ reprint expected
bassoon.com

Reacties zijn gesloten.