NIVEAU

Niveaus van spelen op de fagot

Voor het samenstellen van speelgroepen en het selecteren van muziek is het belangrijk het niveau van de deelnemers te kennen. Hieronder staat een indeling waarop iedereen op basis van de eigen vaardigheden het eigen speelniveau kan bepalen. De indeling is gebaseerd op het Raamleerplan van
de Stichting NIB (1996). Het NIB is opgegaan in Kunstfactor in Utrecht.
Zie ook de voetnoot.

Fagotnetwerk gebruikt de volgende indeling:

Beschrijving van de niveaus

Beginner

Je speelt op een fagottino.
Je bent nog niet op het niveau van amateur A.

Amateur A

Je hebt het muziekdiploma A of:

Je kunt muziek lezen en spelen tot en met 3 kruizen en
mollen in de majeurtoonladders. Hierin komen noten en rusten voor met waarden van heel tot en met zestiende, met verlengingsstip en -boog. Herstellingstekens, vaste en toevallige voortekens zijn geen probleem.

Je kunt muziek lezen en spelen met de maatsoorten 2/4, 3/4,
4/4, 3/8 en 6/8.

Je kunt de volgende aanwijzingen uitvoeren:

 • legato, staccato, portato, marcato
 • stabiele dynamiek van pp tot en met ff, overgangsdynamieken als crescendo en
  decrescendo
 • verschillende temponamen, versnellingen en vertragingen
 • herhalings- en verwijzingstekens

Amateur B

Je hebt het muziekdiploma B of:

Je kunt muziek lezen en spelen tot en met 3 kruizen en
mollen in de majeur- en mineurtoonladders binnen de omvang van de fagot.

Je hebt geen probleem met het lezen en gebruiken van dubbelkruizen, -mollen en herstellingen, met chromatische toonladders en enharmonischgelijke tonen.

Je kunt muziek lezen en spelen met de maatsoorten 2/2, 6/4,
9/8, 12/8, 5/4, 7/4, 5/8 en 7/8.

Je begrijpt en speelt gepunteerde figuren, syncopen en duolen en triolen op één tel.

Je kunt de volgende aanwijzingen uitvoeren:

 • staccatissimo, tenuto, non legato, leggiero, flatterzunge
 • sf of sfz, rfz of rinf, > of ^, fp of sfp
 • più, assai, molto, meno, poco, non troppo, pochettino
 • agitato, animato, con moto, dolce, espressivo, feroce,
  grazioso, maestoso, mosso, sostenuto
 • herhalingstekens en afkortingen

Amateur C

Je hebt het muziekdiploma C of:

Je kunt muziek lezen en spelen tot en met 4 kruizen en
mollen in de majeur- en mineurtoonladders en de zigeuner-mineurtoonladders tot en met 1 kruis en mol. Het gebruik van de tenorsleutel is geen probleem.
Je speelt alle diatonische en chromatische intervallen binnen
het octaaf.
Je kunt muziek lezen en spelen met de maatsoorten 3/2, 4/2,
2/8, 4/8, 8/8 en 9/8, in regelmatige en onregelmatige indelingen.
Je begrijpt en speelt kwartolen, sextolen, dubbele triolen,  kwarten triolen, achtsten duolen, kwarten duolen.

Je kunt de volgende aanwijzingen uitvoeren:

 • martello, pizzicato
 • ppp, fff, poco a poco, sempre più, sempre meno
 • allargando, comodo, energico, grandioso, passionato, pastorale, scherzando, ad libitum, a piacere, l’istesso tempo
 • versieringen

Je hebt ervaring met het spelen in een klein ensemble of
orkest.

Amateur D

Je hebt het muziekdiploma D of:

Je kunt noten in de G-sleutel benoemen.

Je kunt muziek lezen en spelen tot en met 7 kruizen en mollen in de majeur- en mineur-toonladders en de zigeunermineurtoonladders tot en met 3 kruizen en mollen.

Je speelt alle diatonische en chromatische intervallen en hun omkeringen tot en met de duodeciem.

Je kunt muziek lezen en spelen in alle gebruikelijke, regelmatige en onregelmatige maatsoorten.
Je kunt alle gebruikelijk tempo- en karakteraanduidingen,
termen en tekens uitvoeren.
Je hebt ervaring met het spelen in kleine ensembles en
orkesten.

Conservatoriumstudent

Je studeert aan een conservatorium om af te studeren in het
hoofdvak fagot.

Professional

Je bent afgestudeerd aan een conservatorium in het hoofdvak
fagot.

Je bent (of was) actief als professioneel fagottist en/of
fagotdocent.

Voetnoot

Het bestuur van Fagotnetwerk wijst er nadrukkelijk op dat aan de publicatie van
de hierboven omschreven niveaus geen rechten kunnen worden ontleend.
Voor het volledige Raamleerplan verwijst het bestuur de lezer naar
Kunstfactor Muziek
Plompetorengracht 3
3512 CA  UTRECHT
T: +31 (0)30 233 56 00
F: +31 (0)30 233 56 81
I: www.kunstfactor.nl

Reacties zijn gesloten.