Verslag Dag van de Fagot

Het Fagotorkest onder leiding van Hans Vos

29 april hebben we een geanimeerde Dag van de Fagot beleefd. Jammer dat niet iedereen erbij kon zijn.
De jaarvergadering leverde frisse ideeën op, die het bestuur graag oppakt. De grote betrokkenheid bij onze vereniging die het bestuur van de aanwezige leden ondervond, geeft inspiratie om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Hier zijn enkele belangrijke details uit de vergadering:

Er waren 24 leden aanwezig. Het betekende, dat de vergadering niet definitief zijn goedkeuring kon verlenen aan de statutenwijziging, waarvoor 175 leden nodig zouden zijn geweest.
De volgende besluiten zijn wel genomen:

  • De jaarverslagen van secretaris en penningmeester zijn zonder wijziging goedgekeurd en vastgesteld.
  • De kascontrolecommissie adviseerde de vergadering positief over de decharge verlening aan de penningmeester, hetgeen de aanwezige leden overnamen.
  • De jaarcontributie is vastgesteld op € 35 voor gewone leden en € 17,50 voor jeugdleden. Er zijn ideeën geopperd om de financiën van de vereniging gezond te houden, omdat het blad De Fagot – dat hogelijk gewaardeerd wordt – de behouden.
  • Van Wilma van den Berge en Ronald Karten is afscheid genomen als bestuursleden.
  • Tot het bestuur zijn toegetreden: Heleen Huijnen en Freek Sluijs. Ter vergadering meldde zich Renée Knigge. We gaan met Renée overleggen welke rol zij in het bestuur kan vervullen.
  • De statutenwijziging is besproken en leverde weinig problemen op. Een van de leden heeft een voorstel gedaan om ook artikelen over de jaarlijkse verslaglegging en de kascontrole op te nemen; het bestuur neemt dat in overweging.

Professionals in gesprek

De stemming over de veranderingen zal in een tweede vergadering moeten plaatsvinden. Deze vergadering is vastgesteld voor 22 mei 2012 om 19.30 uur in Amersfoort. De uitnodiging volgt.
Thomas Oltheten als voorzitter en Heleen Huijnen als coördinator evenementen hebben de plannen voor de komende tijd toegelicht.

  • Volgende jaar is er weer een jeugddag, dan in Almere.
  • Er komen workshops met de fagottisten van het Orkest van het Oosten.
  • Het bestuur gaat een stichting oprichten met als taak de ondersteuning van fagottisten en de vereniging. De financiering van de stichting zal gaan op basis van giften.

Marieke Stordiau en Dorian Cooke

Het slotconcert door Dorian Cooke en Marieke Stordiau leverde nog een hilarisch moment op. Bijna aan het slot in een moment van enkele tellen rust kwam van buiten het geluid van in de verte voorbij razende politieauto’s. Het paste precies bij de muziek – alsof het geregeld was. Dorian en Marieke speelde twee werken die voor de bezetting fagot en contraforte zijn gecomponeerd. Het was een Europese première.

Reacties zijn gesloten.